Jak uniknąć zagrożeń dla zdrowia w pracy? Czym są uprawnienia G1 i kurs G1?

Niniejszy artykuł pod tytułem Dieta przy nadczynności tarczycy nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Dieta przy nadczynności tarczycy należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne użytkowane w niewłaściwy sposób mogą zagrozić zdrowiu, a nawet życiu. Jak tego uniknąć? Czym są uprawnienia G1 i kurs G1? Zapraszamy do lektury!

Jakie zagrożenia dla zdrowia niesie za sobą praca przy urządzeniach elektrycznych?

Praca, która wiąże się z instalacjami lub urządzeniami elektrycznymi i jest wykonywana pod napięciem, wymaga odpowiednich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia.

Zagrożenia dla zdrowia, które mogą wyniknąć z nieodpowiedniego użytkowania urządzeń elektrycznych i porażenia prądem, to m.in.:

 • utrata przytomności
 • skurcze mięśni
 • zwichnięcia i złamania
 • martwica tkanek
 • migotanie komór serca

Skutkiem porażenia prądem może być zatrzymanie oddechu i krążenia, a w konsekwencji śmierć. Jak temu zapobiec?

Prace wykonywane w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia (np. przy nieuziemionych urządzeniach) powinny być wykonywane przez do najmniej dwie osoby, posiadające kwalifikacje w zakresie eksploatacji danego rodzaju urządzeń.

Czym są uprawnienia G1?

Uprawnienia G1 (uprawnienia SEP) to kwalifikacje, które są niezbędne po to, by podjąć pracę na stanowisku elektryka. Kurs G1 jest dedykowany dla osób, które zajmują się eksploatacją i/lub dozorem urządzeń elektrycznych. Uprawnienia G1 upoważniają także do obsługi i eksploatacji instalacji oraz sieci elektroenergetycznych.

Wiedza ta jest niezbędna, by podjąć pracę przy urządzeniach elektrycznych, instalacjach elektrycznych oraz sieci, polegającą na:

 • Pracach kontrolno-pomiarowych
 • Obsłudze
 • Eksploatacji
 • Konserwacji
 • Montażu
 • Remontach

Aby zdobyć zaświadczenie SEP, należy odbyć specjalistyczny kurs oraz zdać egzamin specjalistyczny. Uzyskane uprawnienia trzeba odnawiać co 5 lat. Szkolenia SEP i kursy G1 można zrealizować na terenie całego kraju.

Dlaczego warto zapisać się na kurs G1?

Uprawnienia SEP dzielą się na dwie kategorie: D (dozór) oraz eksploatacja (E). Tematyka szkoleń dotyczy takich zagadnień, jak:

 • prawo energetyczne
 • układy sieciowe
 • urządzenie i instalacje elektryczne na placu budowy
 • rodzaje pomiarów związanych z urządzeniami elektrycznymi

Dlaczego warto zapisać się na kurs G1? Uczestnik kursu zapoznaje się z najważniejszymi zasadami bezpieczeństwa. Poznaje także zasady organizacji pracy przy instalacjach elektroenergetycznych i odbywa cenne zajęcia praktyczne z zakresu eksploatacji urządzeń, konserwacji, remontów, montażu oraz obsługi.